dissabte, 1 de març de 2008

A la recerca dels documents històrics ...

Material sobre els orígens de la ràdio publicats al Riu Sec


Nous documents que poden ajudar a fixar l'origen de l'emissora. Són del Riu Sec. Els envia el Manolo I.

"Portada RIU SEC setembre 1982. Article "El Boom de la radio". Escriu un tal J.M. Cortada, pag. 9.

RIU SEC novembre 1982. pag. 5. Noticia sobre la emisora: ..... antes de que vuelva a salir un nuevo Riu Sec, ya habrá iniciado su singladura la Emisora Municipal Mancomunada Cerdanyola Ripollet ........ su programación será de nueve horas diarias, de 1 del mediodia a 10 de la noche."

Punxeu a l'àlbum, llegiu i enyoreu ....