dilluns, 18 de febrer de 2008

Les fotos del premi de la ràdio!

Foto de família recollint el premi Sant Martí

Xane i Benja, els dos directors pioners, recolliren el premi

Gemma Moncho, directora de Cerdanyola al dia i veterana de la ràdio,

lliurà el premi Sant Martí al Xane i al Benjamí Daza.

Els guardonats: Xane i Benja i els amics de la XISC, entitat cerdanyolenca

de l'any 2007. El cerdanyolenc de l'any, Llibert Fortuny, no hi pogué assistir:

actuava a Barcelona. Se li donà el premi dimecres i

aquella nit es passà un vídeo.

[Les fotos són de J.L.Urbano, "el millor retratista del món". El premi Sant Martí es de Salvador Mañosa. Anna Arambudo creà els premis cerdanyolenc de l'any]